فرم همکاری
نام و نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
رشته و گرایش تحصیلی (*)
ورودی نامعتبر
لطفا رشته و گرایش تحصیلی خود را بصورت کامل و دقیق قید نمایید.
آخرین مدرک تحصیلی (*)
ورودی نامعتبر
لطفا فقط از واژه های "دانشجوی کارشناسی ارشد"، "کارشناسی ارشد"، "دانشجوی دکتری" و یا "دکتری" استفاده نمایید. افراد دارای مدرک تحصیلی پایین تر از این سطوح، مجاز به ثبت درخواست همکاری نیستند.
دانشگاه محل تحصیل یا فارغ التحصیلی (*)
ورودی نامعتبر
لطفا نام دانشگاه محل تحصیل و یا فارغ التحصیلی آخرین مدرک تحصیلی را به صورت کامل قید نمایید.
زمینه های تخصصی مورد علاقه (*)
ورودی نامعتبر
خلاصه رزومه و سوابق پژوهشی
ورودی نامعتبر
شماره تماس (*)
ورودی نامعتبر
آدرس (*)
ورودی نامعتبر
ایمیل (*)
ورودی نامعتبر
توضیحات
ورودی نامعتبر
لطفا توضیحات احتمالی در خصوص خودتان و یا همکاری با ما را در این قسمت قید نمایید.
آپلود رزومه (*)
ورودی نامعتبر
لطفا فایل رزومه خود را فقط در فرمت pdf بارگذاری نمایید.

  دریافت خبرنامه از آتی پژوهان

JoomShaper